ProtoLab - Podkarpackie Centrum Innowacji

ProtoLab

Miejsce, w którym zdobędziesz wiedzę i umiejętności, zawrzesz nowe znajomości i otrzymasz dostęp do różnych technologii.
W ProtoLab poznasz ciekawych ludzi i zbudujesz zespół, który będzie w stanie zrealizować projekt.

Dowiedz się więcej
Społeczność
Akademia ProtoLab

Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych od 18 roku życia, studentów, absolwentów, młodych naukowców, do 35 roku życia. Program budowany będzie przy współpracy z uczelniami i biznesem z regionu. Oferta szkoleniowa ALiI będzie skupiała się na rozwijaniu kompetencji liderskich, innowacyjności, konceptualizacji własnych pomysłów, budowaniu relacji biznesowych z miejscowym przemysłem, umiejętności i kompetencji potrzebnych do pozyskiwania środków na tworzenie start-upów oraz na prace B+R.

Protostarter
Protostarter

Program bonów konstruktorskich i rezydencji, skierowany jest do zespołów projektowych. Wybrane zespoły, które otrzymają ww. otrzymają wsparcie szkoleniowe i dostęp do przestrzeni, który pomoże im realizować własne pomysły i opracować MVP. Zespoły będą nawiązywać współpracę i dalej rozwijać swoje projekty poprzez sieć kontaktów z uczestnikami regionalnych ekosystemów innowacji i startupów w Polsce.

Hackathony
Hackathony

Poprzez hackathony chcemy zintegrować potencjał studentów i naukowców skupiony wokół PCI ProtoLab z realnymi potrzebami przedsiębiorców oraz strategicznymi wyzwaniami głównych gałęzi przemysłu Podkarpacia, aby tworzyć nowe formy współpracy i szanse biznesowe.

Szkolenia i warsztaty
Szkolenia i warsztaty

Webinary, szkolenia dla szkół i uczelni, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, absolwentów, młodych naukowców. Szkolenia i warsztaty (odbywające się zdalnie lub na żywo) zwiększające kompetencje w zakresie umiejętności kreatywnego myślenia, poszukiwania niszowych problemów i metod ich rozwiązywania, budowania pretotypów i mockupów oraz tworzenia startupów.  Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów i trenerów z PCI, z uczelni, biznesu, z lokalnych i krajowych liderów innowacji, specjalistów od startupów. Szkolenia i warsztaty realizowane będą w trzech formatach: na miejscu w Protolabie z wykorzystaniem jego infrastruktury i zasobów, wyjazdy do szkół ponadpodstawowych i wyższych w regionie, oraz online. 

UE UE