Ogłoszenia

Ogłoszenia

W tym miejscu znajdziesz ogłoszenia dotyczące poszukiwania osób lub wiedzy do: projektów realizowanych w ramach PCI ProtoLab, start-upów, badań, prac rozwojowych. Może znajdziesz coś zgodnego z Twoim profilem zainteresowań.
Jeżeli chcesz dodać ogłoszenie skontaktuj się z nami przez formularz zgłoszeniowy wybierając w polu „z kim się chcesz skontaktować” jako osobę „Ogłoszenia kreatywne”. Link do formularza.

 

ZOSTAŃ AMBASADOREM PROTOLAB NA SWOJEJ UCZELNI!

 

Studencie, studentko! Szukasz inspiracji? Chciałbyś współtworzyć kampanie reklamowe, uczestniczyć w projektach, a także przeprowadzać rekrutacje? Jeśli chcesz sprawdzić się w dziedzinach, takich jak marketing, zarządzanie projektami, PR czy HR - to szukamy właśnie Ciebie!

 

Program Ambasadorski to rozszerzona forma współpracy pomiędzy PCI ProtoLab,  a środowiskami studenckimi uczelni w Rzeszowie. Ambasadorzy ProtoLab  współpracują z nami w zakresie budowania wizerunku PCI, jako atrakcyjnego miejsca do odbywania praktyk, staży, a przede wszystkim do ukazania potencjału do powstawania interdyscyplinarnych zespołów. Oferujemy kreatywną przestrzeń do prototypowania i weryfikacji pomysłów, w którym nauka łączy się z biznesem, pasja staje się pracą, a pomysły zamieniają się w biznes. 

 

Ty dla nas, my dla Ciebie:

 

Zostając ambasadorem PCI ProtoLab otrzymujesz: służbowego maila do współpracy i nawiązywania kontaktów służbowych, dostęp do gadżetów firmowych oraz ich dystrybucji, zaświadczenie o wolontariacie w naszej firmie, oraz wiele innych unikatowych kompetencji miękkich!

 

Jako ambasador student użytkownik ProtoLab zyskuje:

rozwój umiejętności miękkich poprzez zaangażowanie się w wiele działań organizacyjnych i koordynatorskich na uczelniach wyższych, pierwszeństwo udziału w szkoleniach i innych wydarzeniach realizowanych przez nas w przestrzeni ProtoLab (warsztaty, szkolenia, Design Thinking, spotkania z biznesem i wiele innych, finalnie ambasador będzie pomagał nam je organizować), zdobycie doświadczenia, co potwierdzimy wystawionymi przez nas referencjami, które każdy z Ambasadorów może wpisać w swoje CV, możliwość organizowania własnych konferencji i wydarzeń oraz korzystania z bazy kontaktów biznesowych ProtoLab.

 

 Zakres zadań naszych Ambasadorów:

 

Reprezentacja PCI ProtoLab na swojej uczelni (władze uczelni, biuro karier,  samorząd studencki, koła naukowe, organizacje studenckie, studenci, itd.).

Współpraca w opracowaniu i pomoc w realizacji  działań promujących wizerunek PCI ProtoLab na uczelni.

Wsparcie w planowaniu udziału PCI ProtoLab  w wydarzeniach akademickich organizowanych na uczelniach partnerskich i innych organizowanych poza przestrzenią ProtoLab.

Współpraca podczas organizacji wydarzeń, konferencji, spotkań


Czas trwania pracy ambasadora to minimum jeden semestr akademicki. Uważamy, że właśnie taki okres czasu jest najodpowiedniejszy, aby odnaleźć się w strukturach naszej firmy i znaleźć dla siebie najlepsze miejsce!  Oczekujemy zaangażowania w pracę z zespołem PCI ProtoLab  – co najmniej 8 godzin tygodniowo.

 

Najważniejsze założenia Programu Ambasadorskiego ProtoLab PCI:

 

Studenci studentom - Program Ambasadorski zaprasza studentów do współtworzenia zmian w ProtoLab. Uczestnicy organizując event mogą poszerzyć ofertę dla studentów
o nowe elementy, których dotychczas nie realizowano w ProtoLab.

Przestrzeń dla pomysłów - Uczestnicy projektu są organizatorami wydarzenia, mając wpływ na czas jego realizacji, formy promocji i program. Testują nowe rozwiązania 
i pomysły, kształtując przy tym kompetencje niezbędne na rynku pracy.

Merytoryczne wsparcie – planowane cykliczne spotkania zespołu, podczas których Ambasadorzy mogą korzystać ze wsparcia trenerów ProtoLab PCI. W części zajęć uczestniczą zaproszeni eksperci, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami.

Design Thinking - Program Ambasadorski czerpie z koncepcji i metodologii Design Thinking. Punktem wyjścia dla projektowania zmian przez Uczestników oraz dla organizacji i tworzenia zespołów projektowych są faktyczne potrzeby, zgłaszane przez studentów uczelni współpracujących z PCI będących użytkownikami powierzchni ProtoLab.

 

Kogo szukamy?

 

- Osób, które posiadają wiele ciekawych pomysłów i potrafią je wcielić w życie.

- Studiują, ale mają jeszcze energię do dodatkowych działań i chcą ją wykorzystać na realizację niestandardowych projektów promujących wizerunek PCI ProtoLab, przy jednoczesnym budowaniu swojego wizerunku.

- Są aktywnymi członkami organizacji studenckich.Karol Dziadosz
UE UE