Szkolenie: ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych w ramach Programu grantowego na prace B+R

Szkolenie: ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych w ramach Programu grantowego na prace B+R

W ramach szkolenia zostanie omówiona logika projektowa w kontekście zasad i kryteriów obowiązujących w ramach konkursu.

W dalszej części  poddane analizie będą  procedury oceny wniosków pod kątem oceny formalnej i merytorycznej, oraz dobre i złe praktyki pisania wniosków.

W ostatniej części odbędą się indywidualne konsultacje z ekspertem i pracownikami Działu Grantów. 

Obowiązuje rejestracja z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. 

Rejestracja na wydarzenie
Szkolenie: ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych w ramach Programu grantowego na prace B+R
Posiadanie biletu nie jest wymagane w celu uczestnictwa w wydarzeniu
Rejestracja zakończyła się: wtorek, 3 marca 2020 o 10:21
Szkolenie: ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych w ramach Programu grantowego na prace B+R
Miejsce i czas wydarzenia
Lenartowicza 4
35-051 Rzeszów

wt., 03 marca 2020 15:00 - 18:00
Organizatorzy
Podkarpackie Centrum Innowacji
UE UE