II konferencja Innowacje-Pomiary-Akredytacje

II konferencja Innowacje-Pomiary-Akredytacje

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza na II Konferencję INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

II Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE jest kontynuacją ubiegłorocznej, udanej  konferencji,  która odbyła się  w dniu 01.10.2018 w Urzędzie Marszałkowskim.
W rezultacie tej konferencji udało się utworzyć  pod patronatem PCI Regionalną Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (RSLBiW). Sieć ta obecnie zrzesza 33 laboratoria akredytowane i nieakredytowane działające na uczelniach i poza uczelniami.

W  celu pomyślnej kontynuacji procesu tworzenia Regionalnej Sieci Laboratoriów oraz usprawnienia relacji Producenci – Laboratoria – Rynek,  przewidujemy przedstawienie na konferencji czterech wykładów dotyczących: projektowania innowacyjnych rozwiązań, roli laboratoriów w uzyskiwaniu znaku CE, nowego podejścia do szacowania niepewności wyników pomiarów oraz przykładu uzyskania akredytacji i notyfikacji przez jedno z Laboratoriów działających na Podkarpaciu

Podsumowaniem konferencji będzie dyskusja panelowa (wraz z uczestnikami) na temat: „W kierunku Podkarpackiego Centrum Badań i Certyfikacji. Jak usprawnić relację Producenci – Laboratoria – Rynek?

Program wydarzenia
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników konferencji
10:00 - 10:30 Powitanie uczestników konferencji (Marszałek Województwa Podkarpackiego; Prezes PCI)
10:30 - 11:00 Wystąpienie dr inż. Roman Tabisz: „Wprowadzenie – stan sieci i plany na przyszłość"
11:00 - 11:30 Wystąpienie dr inż. Anna Boratyńska-Sala: „Metody projektowania innowacyjnych rozwiązań”
11:30 - 12:00 Wystąpienie (prelegent – tbc): „Udział laboratoriów akredytowanych i notyfikowanych w uzyskiwaniu znaku CE
12:00 - 12:15 Przerwa
12:15 - 12:45 Wystąpienie dr. inż. Paweł Fotowicz: „Nowe podejście do szacowania niepewności wyników pomiarów”
12:45 - 13:15 Wystąpienie dr inż. Grzegorz Bajorek: „Akredytowane i notyfikowane Laboratorium Centrum Technologiczne Budownictwa. Instytut Badań i Certyfikacji w Rzeszowie”
13:15 - 13:30 Przerwa
13:30 - 14:30 Dyskusja panelowa: „W kierunku Podkarpackiego Centrum Badań i Certyfikacji. Jak usprawnić relację rynek – laboratoria? Jakie kroki zamierza podjąć Podkarpackie Centrum Innowacji?”
14:30 - 15:30 Lunch
II konferencja Innowacje-Pomiary-Akredytacje
Miejsce i czas wydarzenia
Sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
35-051 Rzeszów
aleja Łukasza Cieplińskiego 4

śr., 06 listopada 2019 11:00 - 15:00
Organizatorzy
Podkarpackie Centrum Innowacji
UE UE