Oceny Przetwórstwa Żywności "Kabanosik"

Oceny Przetwórstwa Żywności "Kabanosik"

Lider - Sławomir Szczygieł 733 809 900, brak maila.

Osoby należące do koła naukowego
Oceny Przetwórstwa Żywności "Kabanosik"
Uniwersytet Rzeszowski
Biologiczno-Rolniczy
Aleksandra Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
UE UE