Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważonego Rozwoju

Liderem jest Tomasz Mazurek 512445456, brak adresu e-mail.

Osoby należące do koła naukowego
Zrównoważonego Rozwoju
Uniwersytet Rzeszowski
Biologiczno-Rolniczy
Aleksandra Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
UE UE