Rolników "Włościanin"

Rolników "Włościanin"

Drugim opiekunem koła jest dr Marta Gargała-Polar, jednak brak do niej jakiegokolwiek kontaktu. Liderem koła jest Kamila Sudoł, również brak danych kontaktowych. 

Osoby należące do koła naukowego
Rolników "Włościanin"
Uniwersytet Rzeszowski
Biologiczno-Rolniczy
Aleksandra Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów
UE UE