KN Fotografii DIAFRAGMA

KN Fotografii DIAFRAGMA

Osoby należące do koła naukowego
KN Fotografii DIAFRAGMA
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Administracji i Nauk Społecznych
Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Budynek Główny, II piętro pok. RA 227
UE UE