Koło Naukowo-Fotograficzne im.Gustawa Metzgera

Koło Naukowo-Fotograficzne im.Gustawa Metzgera

Osoby należące do koła naukowego
Koło Naukowo-Fotograficzne im.Gustawa Metzgera
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Administracji i Nauk Społecznych
Kielnarowa 386M
36-020 Tyczyn
Zakład Grafiki Komputerowej Centrum Edukacji Międzynarodowej, pok. KM18, parter
UE UE