Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON

Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON

Osoby należące do koła naukowego
Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Administracji i Nauk Społecznych
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn
KATEDRA LOGISTYKI I INŻYNIERII PROCESOWEJ Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej pok. KA109

UE UE