Położnych

Położnych

Opiekun - mgr Joanna Błajda, mgr Anna Pieniążek 518 486 712,
Lider - Kinga Mach
Położnych
Uniwersytet Rzeszowski
Medyczny
Warszawska 26A
35-205 Rzeszów
UE UE