II Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

II Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

II Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

II Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

II Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE
21 października 2019 10:19

ZAPROSZENIE

 

na II Konferencję INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE

organizowaną przez Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI)

 

 

Termin: 6 listopada – środa, godzina: 10:00 – 15:00

 

 

II Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE jest kontynuacją ubiegłorocznej, udanej konferencji, która odbyła się 01.10.2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W rezultacie tej konferencji udało się utworzyć,  pod patronatem PCI, Regionalną Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (RSLBiW). Sieć ta obecnie zrzesza 33 laboratoria akredytowane i nieakredytowane działające na uczelniach oraz w środowisku biznesowym.

 

W  celu pomyślnej kontynuacji procesu tworzenia Regionalnej Sieci Laboratoriów oraz usprawnienia relacji Producenci – Laboratoria – Rynek,  przewidujemy przedstawienie na konferencji czterech wykładów dotyczących: projektowania innowacyjnych rozwiązań, roli laboratoriów w uzyskiwaniu znaku CE, nowego podejścia do szacowania niepewności wyników pomiarów oraz przykładu uzyskania akredytacji
i notyfikacji przez jedno z Laboratoriów działających na Podkarpaciu. 

 

Podsumowaniem konferencji będzie dyskusja panelowa (wraz z uczestnikami) na temat: „W kierunku Podkarpackiego Centrum Badań i Certyfikacji. Jak usprawnić relację Producenci – Laboratoria – Rynek?”

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji

 

Więcej informacji na temat możliwości uczestnictwa w Konferencji otrzymacie pod adresem: laboratoria@pcinn.org

UE UE