Dobiegł końca Program Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej SCIENCE STARTUP (PAPA)

Dobiegł końca Program Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej SCIENCE STARTUP (PAPA)

Dobiegł końca Program Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej SCIENCE STARTUP (PAPA)

Dobiegł końca Program Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej SCIENCE STARTUP (PAPA)

22 września 2022 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, absolwenci PAPA SCIENCE STARTUP odebrali Certyfikaty Menadżera Transferu Technologii. Program Akceleracyjny ukończyło 17 naukowców z podkarpackich uczelni wyższych.
28 września 2022 09:11

22 września 2022 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, absolwenci PAPA SCIENCE STARTUP odebrali Certyfikaty Menadżera Transferu Technologii. Program Akceleracyjny ukończyło 17 naukowców z podkarpackich uczelni wyższych.

Celem programu PAPA SCIENCE STARTUP było wsparcie akademickich przedsięwzięć technologicznych oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej. - Nie ma jednej recepty na to, by naukowcy chcieli angażować się we współpracę z biznesem i z drugiej strony – aby biznes aktywnie uczestniczył we współpracy z naukowcami niż zbudowanie wzajemnego zrozumienia i akceptacji odmienności podejścia do rozwiązywania problemów. Program Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej SCIENCE STARTUP jest pomyślany właśnie jako inspiracja do wyboru tego typu podejścia opartego na wzbogacenie dotychczasowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia podkarpackich naukowców z obszaru praktyki tworzeniem projektów gospodarczych – mówi Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor Zarządzający ds. komercjalizacji badań PCI.  

Program PAPA obejmował 52 godziny zajęć i 12 bloków tematycznych. Podczas jego trwania, uczestnicy poszerzali swoją wiedzę w trzech obszarach tematycznych: menadżerskim, związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem; projektowania biznesu oraz prawa i finansów.  We współpracy z mentorami, absolwenci Programu opracowali modele biznesowe dla innowacyjnych pomysłów naukowców z Podkarpacia, w tym wytworzonych w ramach oferowanych im przez PCI programów grantowych. 

- To była bardzo ciekawa inicjatywa, pozwalająca naukowcom wyjść z murów uczelni i skonfrontować się z otoczeniem biznesowym. Mieliśmy okazję do tego, aby nasze projekty biznesowe zostały ocenione w sposób obiektywny oraz zrecenzowane, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia pracowników akademickich – mówi dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR, jeden z absolwentów PAPA SCIENCE STARTUP.

Program PAPA jest jednym z wielu prowadzonych przez PCI działań, mających na celu z jednej strony rozwój innowacji akademickich a z drugiej dopasowania ich do potrzeb przyszłych użytkowników w drodze zwiększenia zrozumienia i akceptacji odmienności podejścia do rozwiązywania problemów przez naukowców i przedsiębiorców. Stanowi on także przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozwijania umiejętności biznesowych jego uczestników oraz współdzielenia się tymi nowymi kompetencjami z innymi osobami ze świata akademickiego.

 

UE UE