Ponad 1,5 mln zł na prace badawcze podkarpackich naukowców. Program grantowy PCI dofinansował kolejne projekty naukowe

Ponad 1,5 mln zł na prace badawcze podkarpackich naukowców. Program grantowy PCI dofinansował kolejne projekty naukowe

Ponad 1,5 mln zł na prace badawcze podkarpackich naukowców. Program grantowy PCI dofinansował kolejne projekty naukowe

Ponad 1,5 mln zł na prace badawcze podkarpackich naukowców. Program grantowy PCI dofinansował kolejne projekty naukowe

Trzy projekty z Politechniki Rzeszowskiej i dwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 1,54 mln zł. Środki pochodzą z oszczędności w ramach Programu grantowego PCI.
11 lipca 2022 12:59

Trzy projekty z Politechniki Rzeszowskiej i dwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 1,54 mln zł. Środki pochodzą z oszczędności w ramach Programu grantowego PCI.

W ramach III naboru do Programu grantowego PCI dofinansowane zostały 63 projekty - w tym 30 z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 29 z Politechniki Rzeszowskiej, 2 z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz po 1 z PWSTE w Jarosławiu i KPU w Krośnie. Umowy grantowe zostały podpisane w grudniu 2021 r., a realizacja projektów rozpoczęła się w trzech turach: od lutego, kwietnia i czerwca 2022 r. Łączna pula grantów wyniosła ponad 17 mln zł.

Oszczędności, jakie wystąpiły w Programie grantowym pozwoliły PCI na podjęcie działań zmierzających do wykorzystania tych środków na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej III naboru. Na ich podstawie, Komitet Alokacji Zasobów PCI zarekomendował, a następnie Zarząd PCI zatwierdził dofinansowanie 5 projektów znajdujących się na początku listy rezerwowej o łącznej wartości 1,54 mln zł. 

- Projekty te zostały ocenione wysoko przez ekspertów, jednak pierwotnie nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków. Wszystkie one mają charakter multidyscyplinarny, a więc będą realizowane przez zespoły złożone z naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Wpływa to pozytywnie na poziom innowacyjności, ale i wspiera pokonywanie trudnych i złożonych problemów badawczych. Planowane prace B+R wpisują się w przyszłościowe kierunki technologiczne, istotne dla rozwoju Podkarpacia. Ponadto, 3 z 5 projektów to przedsięwzięcia międzyuczelniane, angażujące naukowców z różnych uczelni – mówi Krzysztof Borowicz, dyrektor zarządzający ds. Rozwoju technologii w PCI.

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się 3 projekty zespołów naukowych z Politechniki Rzeszowskiej na łączną kwotę 1 037 180 zł. Przedmiotem badań będą:

Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako inteligentne materiały przewodzące do przemysłu lotniczego;

Metody uczenia maszynowego w modelowaniu i analizie wpływu sztywności nóg i stawów na urazy związane z aktywnością fizyczną;

Antymikrobowe proekologiczne powłoki z lakierów proszkowych dedykowane do zabezpieczania powierzchni kompozytów w środkach transportu i przemyśle lotniczym.

Dwa projekty z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dofinansowane na kwotę  503 529,00 zł dotyczą:

Technologii produkcji bionawozu z  wykorzystaniem odpadów komunalnych przy użyciu Eisenia fetida w oparciu o diagnostykę nematologiczną;

Opracowania nowych pochodnych ksantohumolu o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej względem komórek Merkla.

Trzy projekty wpisują się w Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Podkarpackiego „Jakość życia (produkcja i przetwórstwo żywności, turystyka oraz zdrowie, ekotechnologie, energooszczędne i inteligentne budownictwo)” a dwa w specjalizację „Lotnictwo i kosmonautyka”.

- Dzięki bieżącemu monitorowaniu wydatków w ramach Programu, mogliśmy odpowiednio wcześnie uruchomić finansowanie dodatkowych projektów. Ich realizacja rozpocznie się w sierpniu 2022 r., a zakończy w styczniu 2023 r., tak aby możliwe było ich rozliczenie jeszcze w obecnej edycji projektu PCI. Za wdrożenie, obsługę i rozliczenie projektów odpowiadać będzie Dział Programów Grantowych PCI we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej oraz Działem Nauki i Projektów Uniwersytetu Rzeszowskiego – dodaje Krzysztof Borowicz.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oprócz środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych, PCI kompleksowo wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.

WNIOSKI Z LISTY REZERWOWEJ KONKURSU dofinansowane na podstawie §3 ust. 10 Regulaminu konkursu 1/2021 zgodnie z rekomendacją Komitetu Alokacji Zasobów PCI wyrażonej uchwałą nr 1/06/2022 z dnia 29.06.2022r. 

 

UE UE