Przedstawiciele firm dyskutowali o brakującym potencjale usług badań i wzorcowań na Podkarpaciu

Przedstawiciele firm dyskutowali o brakującym potencjale usług badań i wzorcowań na Podkarpaciu

Przedstawiciele firm dyskutowali o brakującym potencjale usług badań i wzorcowań na Podkarpaciu

Przedstawiciele firm dyskutowali o brakującym potencjale usług badań i wzorcowań na Podkarpaciu

W poniedziałek, 27 czerwca w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji przedstawiciele 11 firm z branży tworzyw sztucznych spotkali się, aby przedyskutować potrzeby regionu dotyczące badań i wzorcowań.
01 lipca 2022 14:47

W poniedziałek, 27 czerwca w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji przedstawiciele 11 firm z branży tworzyw sztucznych spotkali się, aby przedyskutować potrzeby regionu dotyczące badań i wzorcowań. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działania Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.

Celem spotkania była identyfikacja brakującego potencjału w zakresie badań i wzorcowań na Podkarpaciu. Wśród uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele ML SYSTEM S.A., Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., TER Plastics Sp. z o.o. oraz Polimarky Sp. z o.o. Sp. k. czy Spektrochem.

- Spotkanie miało dwie różne części. W pierwszej przekazane były informacje dotyczące zastosowania tworzyw sztucznych w codziennym życiu oraz metod badań wyrobów z tych tworzyw. W drugiej została przedstawiona ankieta, za pomocą której firmy będą mogły wyszczególnić te badania, które zlecają „na zewnątrz”, a które powinny być możliwe do realizacji w naszym regionie – mówi dr inż. Roman Tabisz – Koordynator PSLBiW. 

W ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących obecnie współpracuje 92 laboratoria: 87 badawczych i 5 wzorcujących. Dzięki zidentyfikowaniu potencjału współpracujących laboratoriów oraz ustaleniu brakujących usług badawczych potrzebnych podkarpackim firmom, możliwe będzie zaprojektowanie Centrum Badań i Certyfikacji. Centrum to powinno dysponować akredytowanymi laboratoriami, których obecnie brakuje, a które, zdaniem podkarpackich firm, powinny być zlokalizowane na Podkarpaciu.

 

UE UE