PCI przyznało kolejne granty dla podkarpackich naukowców

PCI przyznało kolejne granty dla podkarpackich naukowców

PCI przyznało kolejne granty dla podkarpackich naukowców

PCI przyznało kolejne granty dla podkarpackich naukowców

W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów Podkarpackiego Centrum Innowacji (KAZ).
30 czerwca 2022 14:43

W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów Podkarpackiego Centrum Innowacji (KAZ). Głównym punktem spotkania była dyskusja i głosowanie nad podjęciem Uchwały KAZ nt. zwiększenia alokacji III naboru do Programu grantowego, w celu dofinansowania 5 projektów z listy rezerwowej. Członkowie KAZ jednogłośnie zarekomendowali jej podjęcie. 

- Do Politechniki Rzeszowskiej trafi nieco ponad 1 mln zł na realizację 3 projektów, a do Uniwersytetu Rzeszowskiego 0,5 mln zł, które sfinansuje 2 projekty badawczo-rozwojowe. Taka możliwość wynika z oszczędności w Programie grantowym. Są to głównie kwoty stanowiące różnicę między wartością umów grantowych i wydatków przedstawionych do rozliczenia przez uczelnie. Są one na bieżąco monitorowane przez Dział Programów Grantowych, dzięki czemu mogliśmy zainicjować cały proces z odpowiednim wyprzedzeniem. Dużą rolę odegrała tu również sprawna współpraca z władzami uczelni, jak również pozytywna odpowiedź ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej   - mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Technologii w PCI, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego KAZ. 

Rozpoczęcie realizacji projektów planowane jest na sierpień br., a ich zakończenie na styczeń 2023 r. O szczegółach poinformujemy niebawem.

Komitet Alokacji Zasobów PCI jest organem kolegialnym powołanym w celu prowadzenia i nadzorowania współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz partnerów PCI, którymi są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 

UE UE