Webinar w j. angielskim ➡ Dlaczego niebo nie jest limitem i możesz dążyć po więcej? | Why the sky is not the limit and you could push for more?

Webinar w j. angielskim ➡ Dlaczego niebo nie jest limitem i możesz dążyć po więcej? | Why the sky is not the limit and you could push for more?

Webinar w j. angielskim ➡ Dlaczego niebo nie jest limitem i możesz dążyć po więcej? | Why the sky is not the limit and you could push for more?

Webinar w j. angielskim ➡ Dlaczego niebo nie jest limitem i możesz dążyć po więcej? | Why the sky is not the limit and you could push for more?

Zapraszamy na webinar, który poprowadzi Hubert Kisala, Co-Founder & Director EBEA Consulting.
08 lutego 2021 12:16

Zapraszamy na webinar prowadzonych w języku angielskim:

Dlaczego niebo nie jest limitem i możesz dążyć po więcej? 

Why the sky is not the limit and you could push for more?

16.02.2021 | 12:00

Rejestracja/registration: https://webinar.getresponse.com/wgbRf/ebea 

AGENDA:

1. Kontekst:

 • Edukacja - od nauczania do planowania lotnisk.
 • Kariera - dlaczego warto zmienić wymarzoną pracę?
 • Zakładanie firmy - czy warto?

2. EBEA Consulting start-up - doradztwo zdefiniowane na nowo:

 • Dlaczego?
 • Jak?
 • Konsulting lotniczy podczas zastoju w branży spowodowanego COVID-19.
 • Wprowadzanie innowacji, aby pomóc w kształtowaniu branży lotniczej.
 • Przegląd najistotniejszych projektów i jak to przyczynia się do odbudowy branży.

3. PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Background:

 • Education – from teaching to planning airports.
 • Career – why change the dream job?
 • Starting a business – is it worth it?

2. EBEA Consulting start-up – consultancy redefined:

 • Why?
 • How?
 • Aviation consulting during COVID-19 industry stand-still.
 • Driving innovation to help shape the industry.
 • Overview of the most relevant projects and how that contributes to the industry recovery.

3. Q&A


Prelegent/Speaker: Hubert Kisala - Co-Founder & Director EBEA Consulting

W  2019 roku Hubert Kisala współzałożył EBEA Consulting, aby pomóc portom lotniczym w osiągnięciu zrównoważonej i trwałej działalności. Swoje doświadczenie w zakresie procesów lotniskowych zdobył dzięki karierze w zespole ciągłego doskonalenia w porcie lotniczym Londyn-City. Wraz z zespołem EBEA, który specjalizuje się w przeglądach i optymalizacji działalności operacyjnej w oparciu o dane, a także dzięki doświadczeniu w stosowaniu narzędzi do symulacji w czasie rzeczywistym, jest on dobrze przygotowany do dostarczania krótko- i długoterminowych wytycznych w zakresie modelowania i planowania portów lotniczych.

Back in 2019, Hubert Kisala co-founded EBEA Consulting to help airports achieve a sustainable and balanced operation. He gained his experience across airport processes thanks to his career within the Continuous Improvement team at London City Airport. Together with the EBEA team that specializes in data-driven operations performance review and optimization, and including their expertise in using fast-time simulation tools, he is well-positioned to deliver short-to-long-term airport modelling and planning guidance.

Rejestracja/registration: https://webinar.getresponse.com/wgbRf/ebea 

UE UE