Budujemy zespół ProtoLab na Copernicus Hackathon!

Budujemy zespół ProtoLab na Copernicus Hackathon!

Budujemy zespół ProtoLab na Copernicus Hackathon!

Budujemy zespół ProtoLab na Copernicus Hackathon!

Drodzy studenci, użytkownicy ProtoLab! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że budujemy zespół na Copernicus Hackathon!
24 stycznia 2020 15:24
Zbieramy chętnych do zespołu ProtoLab! Szukamy właśnie Ciebie, a przede wszystkim: 


  • programistów komputerowych ⌨
  • projektantów interfejsów 📱
  • grafików 🖼
  •  ekspertów GIS i EO 👨‍💻
  • kierowników projektów 👷‍♂️
  • ekspertów tematycznych (rolnictwo, energia, leśnictwo itp. 👩‍🌾)


Czym jest Copernicus Hackathon? Jest częścią programu European Union Copernicus Start-up, którego celem jest stymulowanie i generowanie nowych pomysłów biznesowych opartych na danych i usługach Copernicus. Hackathon Copernicus odbędzie się w Łodzi i będzie trwał od 7 do 14 marca 2020, a zespoły mogą zgłaszać się do 29.02.2020. Jak sami widzicie, mamy tylko i aż dwa tygodnie żeby zebrać specjalistów i utworzyć interdyscyplinarny zespół ProtoLab, który pojedzie, stanie do rywalizacji i przywiezie pierwsze miejsce do Rzeszowa! Dokładne informacje na temat Hackathonu, oraz kogo dokładnie szukamy do zespołu znajdziecie o tutaj,  a klikając w zielony baner "rules of participation" znajdziecie dokładną instrukcję z zasadami uczestnictwa.

Zapraszamy Was do ProtoLab po więcej informacji dotyczących budowy zespołu, czy samego Copernicus Hackathon!

W sprawie zgłoszeń i informacji kontaktuj się z naszymi animatorami w ProtoLab - Karolem Dziadoszem i Agatą Wojciechowską osobiście, lub pisząc maila czy dzwoniąc! 


Karol - k.dziadosz@pcinn.org 504238276

Agata - a.wojciechowska@pcinn.org 504238352
Celami programu Copernicus Hackathon są między innymi:

• Zwiększenie liczby użytkowników danych i usług Copernicus

• Generowanie nowych pomysłów biznesowych na podstawie danych i usług Copernicus

• Podnoszenie świadomości na temat możliwości oferowanych przez dane i usługi Copernicus

• Przeszkolenie potencjalnych użytkowników w zakresie dostępu oraz korzystania z danych i usług Copernicus

• Wspieranie rozwoju Copernicus downstream eco-system, poprzez sprzyjanie współpracy między wieloma zainteresowanymi stronami i maksymalizowanie korzyści społecznogospodarczych programu Copernicus Karol Dziadosz
Potrafię rozmawiać z ludźmi, występować publicznie, znam się na social mediach. Lubię pracę w zespole i potrafię nim zarządzać.
Autor artykułu
UE UE