Platforma „Start In Podkarpackie”

Platforma „Start In Podkarpackie”

Platforma „Start In Podkarpackie”

Platforma „Start In Podkarpackie”

Start In Podkarpackie
08 kwietnia 2019 12:00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania:1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Projekt Platformy Startowe - Start In Podkarpackie jest przeprowadzany w okresie od 02.01.2019 r. do 28.02.2022 r.


W ramach projektu przewidzianych jest 5 rund inkubacyjnych. Pojedyncza inkubacja będzie trwała średnio 6 miesięcy (od minimum 3 do maksimum 8 miesięcy).           

20 mln zł dofinansowania to kwota, którą mogą zyskać podkarpackie startupy. Dzięki temu startupy będą mogły przygotować innowacyjne produkty lub usługi do wprowadzenia na rynek.

Na Podkarpaciu na dofinansowanie mają szanse osoby fizyczne z innowacyjnymi pomysłami na biznes z branży: lotniczej, motoryzacyjnej, informatycznej lub budowlanej.


Głównym celem Platformy jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw, które po opuszczeniu Platformy będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 800 tys. zł. W ramach Projektu planuje się utworzyć i objąć wsparciem 200 przedsiębiorstw, którym zostanie zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem innowacyjnego pomysłu biznesowego, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego.


Przedsiębiorstwa typu startup będą brały udział w programie inkubacji dostosowanym indywidualnie do danego przedsiębiorstwa w zależności od branży i specyfiki danego pomysłu. Planowanych jest szereg działań, wydarzeń i spotkań, które mają pomóc zbudować i wypromować społeczność startupową. Dzięki stałej współpracy z mentorami i uczelniami wyższymi z regionu startupy będą mogły liczyć na praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat prowadzenia biznesu oraz wyeliminować dotychczasowe problemy 

i bariery.


Szczegółowe informacje pod linkiem:       

https://startinpodkarpackie.pl/

Jolanta
Autor artykułu
UE UE