Samsung Inkubator

Samsung Inkubator

Samsung Inkubator
Inkubator technologiczny Samsung

Samsung Inkubator to program ułatwiający nabywanie kompetencji cyfrowych i wspierający rozwój startupów we wschodniej Polsce. Operatorem inicjatywy Samsung Inkubator jest spółka HugeTech.

Pierwszy Inkubator powstał w 2017 roku w Rzeszowie, skupia się on na rozwoju projektów z zakresu Internetu Rzeczy.  Realizowany jest przy współpracy lokalnych partnerów - Politechniki Rzeszowskiej oraz Doliny Lotniczej.
Poza Rzeszowskim Inkubatorem, w Polsce Wschodniej funkcjonują jeszcze dwa inkubatory marki Samsung -  Inkubator w Lublinie, który zapewnia wsparcie projektom z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz Samsung Inkubator Białystok koncentrujący się na Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Do programu inkubacyjnego mogą zgłaszać się osoby indywidualne lub zespoły, które mają już opracowaną koncepcję biznesu lub prototyp swojego produktu. W trakcie kilkumiesięcznego programu inkubacyjnego Samsung zapewnia im kreatywną przestrzeń do pracy, najnowszej klasy sprzęt, ale także wsparcie mentorów i konsultacje ze specjalistami firmy Samsung. W ramach działania Inkubatora uczestnicy mogą korzystać również z intensywnych szkoleń oraz pomocy w poszukiwaniu partnerów biznesowych, technologicznych i pozyskania finansowania.

Ważnym zadaniem Samsung Inkubatorów jest jednoczenie społeczności związanej z technologiami poprzez organizowanie licznych wydarzeń, które przybliżają technologiczne zagadnienia oraz jednocześnie umożliwiają wymianę kontaktów i wiedzy między samymi uczestnikami. Są to m.in. hackathony programistyczne, warsztaty biznesowe, spotkania z zagranicznymi gośćmi czy nawet zajęcia kodowania dla uczniów szkół podstawowych.Samsung Inkubator
Typ projektu:Organizacja
UE UE