Rzethon

Rzethon

Rzethon
24 godzinny maraton programistyczny

Rzethon to rzeszowski 24 godzinny maraton programistyczny, w którym uczestnicy mają za zadanie przygotować rozwiązanie o zadanej przez organizatorów tematyce. Drużyny będą opracowywać projekty oparte o przedstawioną na wydarzeniu tematykę. Celem hackathonu jest popularyzacja nauki oraz nabycie przez uczestników umiejętności pracy w grupie pod presją czasu. 

Rzethon
Typ projektu:Organizacja
UE UE