Women Techmakers Rzeszów

Women Techmakers Rzeszów

Women Techmakers Rzeszów
Regularne spotkania dotyczące technologii
Women Techmakers Rzeszów
Typ projektu:Grupa tematyczna

UE UE