Smart Medius Hackathon

Smart Medius Hackathon

Smart Medius Hackathon
24h zdrowej technologii

SMART MEDIUS HACKATHON to wydarzenie, podczas którego powstaną nowe rozwiązania z obszaru medycznego z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa. Inicjatywę zapoczątkowało Centrum Medyczne MEDYK we współpracy z Miastem Rzeszów (Rzeszów Smart City). Założeniem hackathonu jest skupienie ludzi z branży: programistów, grafików, inżynierów, projektantów stron internetowych oraz pasjonatów oprogramowania w celu stworzenia użytecznego programu z obszaru medycyny i zdrowia.

HACKATHON KIEDYŚ I DZIŚ
Termin "Hackathon" został użyty po raz pierwszy w Kanadzie i USA pod koniec lat 90-tych. Dzięki połączeniu słów "hacking" i "marathon" użycie terminu "hakowanie" oznacza zabawę i nie odnosi się do działań cyberprzestępczych. Hackathon dzisiaj to inicjatywa, dzięki której pomysły tworzą przyszłość, zaś dla uczestników to szansa na innowacyjny biznes.

Smart Medius Hackathon
Typ projektu:Organizacja
UE UE