Sydig

Sydig

Sydig
Innowacja w transporcie

Projekt mający na celu usprawnić działanie firm transportowych i spedycyjnych dostarczając inteligentne narzędzia do zarządzania procesem transportu ładunków.

Sydig
Typ projektu:Projekt
UE UE