Legendary Rover

Legendary Rover

Legendary Rover
Rzeszowski projekt łazika marsjańskiego

Zespół Legendary Rover to 17-stka uzdolnionych studentów Politechniki Rzeszowskiej. Wśród nich są informatycy, mechanicy, elektronicy, biotechnolodzy, konstruktorzy. Ich działanie jest bezprecedensowym dowodem na wciąż bogate złoża rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane w projektach branży kosmicznej, lotniczej, wojskowej czy informatycznej

Legendary Rover
Typ projektu:Organizacja
UE UE